SICERE

Sistem integrat pentru detecția, prevenirea, alertarea situațiilor de criză și intervenții în evenimentele de risc extrem

Acronim

SICERE

Director de proiect

Prof. univ. dr. HC ing. Virgil STANCIU
Telefon: 0745371855, Fax:0214115365, Email: vvirgilstanciu@yahoo.com

Numar de proiect

Rezumatul proiectului

Proiectul Sistem Integrat Pentru Detecția, Prevenirea, Alertarea Situațiilor De Criză și Intervenții În Evenimentele De Risc Extrem (SICERE) urmărește demonstrarea practică a capabilității și eficienței sistemului integrat de supraveghere, detecție, prevenire, alertă care fructifică avantajele utilizării mini și micro UAV-urilor.
Scopul urmărit de proiectul SICERE este crearea unui sistem suport activ, eficient, fiabil și ieftin, destinat managementului situațiilor de criză, atât pe parcursul cât și după producerea evenimentului de risc major.

Obiectivele generale și rezultatele estimate a fi obținute

Obiective specifice sunt următoarele:

  • colectarea și analiza cerințelor actuale ale utilizatorilor și dezvoltarea de scenarii operaționale realiste și concepte de operații robuste; definirea unui set de criterii de evaluare pentru procesele de validare;
  • dezvoltarea unui segment aerian pe bază de mini platforme aeriene, senzori și stație de control; analiza capabilității sistemelor wireless existente pentru data link; sistemul aerian va fi adaptat și reproiectat astfel încât să satisfacă cerințele utilizatorilor din managementul crizelor;
  • dezvoltarea celulelor UAV în centrele de comandă și control locale (C3L) pe baza procesării video și analizei sistemelor; studierea arhitecturilor informaționale și strategiile de diseminare; sistemul va fi personalizat în conformitate cu cerințele autorităților din managementul crizelor și va fi interoperabil cu alte sisteme de supraveghere;
  • dezvoltarea și validarea unui sistem integrat de supraveghere aer-sol pe baza pe sistemului aerian și a celulei UAV înglobată în C3L;
  • evaluarea evoluției tehnologice și a limitelor impuse de reglementările actuale privind funcționarea UAV în spațiul aerian civil; dezvoltarea de recomandări și tehnologii relevante (de exemplu subsistemul de planificare a misiunii și evitare a coliziunilor) pentru utilizarea UAV în aplicațiile SICERE;
  • validarea sistemului de supraveghere aer-sol într-un scenariu operațional; teste și experimentări în diverse configurații și echipări;

Instituția coordonatoare

CO – UPB – Universitatea Politehnica București, cu sediul în BUCUREșTI, str. Splaiul Independenței, Nr. 313, Sectorul 6, Cod 060042

Componența consorțiului

P1 – SEL – SC Seletron SRL – București, cu sediul în BUCUREșTI, Str. Grigore Ionescu Nr.98, Sector 2 , Cod 023679. Responsabil de proiect Dr.Ing. Arhip Janel, tel. 0213118833, Fax: 0213118833, email: jan@seletron.ro

P2 – PO – SC Prooptica SRL București, cu sediul în Str. Gh. Pătrașcu Nr. 67, București, Sector 3, Cod 031593. Responsabil de proiect Spulber Cătălin, tel. 0318058790, Fax:0318058793, email: catalin.spulber@prooptica.ro

P3 – SEEK – SC Seektron SRL Ploiești, cu sediul în șoseaua Vestului Nr. 33, Ploiești, Jud. Prahova, Cod 100486. Responsabil de proiect Melinte Toader, tel. 0244567750, Fax: 0244567750, email: office@seektron.ro

P4 – SRA – SC Sierra Modellsport SRL Botoșani, cu sediul în Str. 1 Decembrie nr.21, Botosani, Cod 710244. Responsabil de proiect Malos Gavril, tel. 0231-533001, Fax: 0231-533001, email: cornel@sierra.ro

P5 – USV – UNIVERSITATEA „șTEFAN CEL MARE” SUCEAVA, cu sediul în SUCEAVA, str. Universității, Nr. 13, jud. Suceava, Cod 720229. Responsabil de proiect Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, tel. 0740-311292, Fax: 0230-520263, email: gprelipcean@yahoo.com

P6 – COM – S.C. COMFRAC R&D PROJECT EXPERT S.R.L., cu sediul în BUCUREșTI, str. DECEBAL, nr. 1, Cod 30961. Responsabil de proiect CS I dr.ing. ing.GHEORGHIAN Sorin, tel. 0745147811, Fax: 021-3260642, email: comfrac@clicknet.ro

Autoritatea contractantă

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Contract de finanțare nr. 82-106/2008 cu CNMP, in cadrul PNIIC2 – Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Durata proiectului

Durata proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului și atribuirii numărului de contract de către Centrul Național de Management Programe – 1.10.2008. Data de execuție completă a activităților proiectului, obiect al prezentul parteneriat, este 30.09.2011.

Activitațile și responsabilitațile aferente fiecărui participant

CO – UPB are atât rolul de a coordona întreaga activitate cât și de a rezolva o serie de probleme științifice specifice proiectului: analiza riscurilor si amenintarilor; workshop cu utilizatorii finali; elaborarea specificațiilor tehnice pe baza selecției cerințelor utilizatorilor finali; omologarea sistemului SICERE; diseminarea pe scara larga.

P1 – SEL contribuie cu capacitati de cercetare, proiectare sisteme electronice, proiectare software, capacitati de productie, resurse umane; cofinanteaza unele activitati, conform planului de realizare a proiectului; asigura transferul tehnologic al modulelor electronice proiectate catre facilitatile sale de productie.

P2- PO contribuie cu capacitati de cercetare, proiectare sisteme optico-mecanice, electrice si electrono-optice, laborator de masuratori optice si fotometrice, capacitati de productie, resurse umane; cofinanteaza unele activitati, conform planului de realizare a proiectului; asigura transferul tehnologic al produsului integrat rezultat catre unitatea sa de productie; coordoneaza si monitorizeaza desfasurarea proiectului pe etape/activitati.

P3 – SEEK contribuie cu capacitati de cercetare, proiectare sisteme, capacitati de productie, resurse umane; cofinanteaza unele activitati, conform planului de realizare a proiectului; asigura transferul tehnologic al subsistemelor.

P4 – SRA contribuie cu capacitati de cercetare, proiectare, realizare, modernizare miniplatforme aeriene , capacitati de productie, resurse umane; cofinanteaza unele activitati, conform planului de realizare a proiectului.

P5 – USV are rolul de a realiza studii si de a disemina informatii: analiza riscurilor si amenintarilor; elaborarea specificațiilor tehnice pe baza selecției cerințelor utilizatorilor finali; analize tehnico-economice; studiu de fezabilitate; diseminarea pe scara larga.

P6 – COM contribuie cu capacitati de cercetare, proiectare, resurse umane; cofinanteaza unele activitati, conform planului de realizare a proiectului.

Bugetul proiectului

Sursa de finanțare: Buget de stat (prin PNIIC2) + cofinanțarea partenerilor.

Partener 2008 2009 2010 2011 Total
B C B C B C B C B C
Total proiect 122614 0 503000 100000 763386 138500 500000 54630 1889000 293130
CO 17614 0 58750 0 135886 0 211750 0 424000 0
P1 15000 0 90000 22500 202000 50500 57000 25170 364000 98170
P2 10000 0 26250 8750 34500 11500 67250 10500 138000 30750
P3 10000 0 15000 3750 202000 50500 46000 10250 273000 64500
P4 20000 0 150000 37500 64000 16000 8000 0 242000 53500
P5 25000 0 53000 0 85000 0 92000 0 255000 0
P6 25000 0 110000 27500 40000 10000 18000 8710 193000 46210

B – Suma solicitata de la bugetul de stat;
C – Suma atrasa prin cofinantare;
Toate sumele sunt in RON

Data: 01.10.2008

Evenimente

Conferințe, seminarii, întalniri ale partenerilor

cum va putem ajuta?

Contactati-ne folosind butonul de mai jos si transmiteti-ne intrebarile dumneavoastra folosind formularul de contact.