SAMASCAM

Sistem aerian multifuncțional cu grad ridicat de autonomie pentru supravegherea calității mediului

Acronim

SAMASCAM

Director de proiect

Prof. univ. dr. ing. Romulus LUNGU
Telefon: 0251435724/132, Fax: 0251436447, Email: rlungu@elth.ucv.ro

Numar de proiect

Rezumatul proiectului

SAMASCAM este un proiect ce urmarește realizarea unui sistem funcțional, competitiv, cu grad mare de fiabilitate. În urma activității de cercetare va rezulta un model al sistemului însoțit de documentația tehnică aferentă.

Obiectivele generale și rezultatele estimate a fi obținute

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in acord cu misiunile si cerintele propuse de potentialii utilizatori, in conditiile cresterii performantelor si scaderii costurilor fata de produse similare. Acestea sunt:

  • aplicarea noilor cercetari si tehnologii in domeniu, in baza parteneriatului dintre cercetatori si constructori/beneficiari, in conditiile valorificarii superioare a experientei fiecarui partener;
  • aplicarea principiilor de proiectare integrata si de multifunctionalitate si dezvoltare durabila;
  • realizarea de soft-uri noi, specifice aplicatiei;
  • realizarea unui produs nou, competitiv, cu grad mare de fiabilitate;

In fiecare etapa de realizare a proiectului sunt prevazute obiective masurabile, ce trebuie atinse, specifice tipului de activitate desfasurata:

  • pentru activitatile de cercetare fundamentala se vor formula si verifica ipoteze, se vor elabora modele conceptuale si teorii privind tehnologiile si produsele ce fac obiectul temei propuse;
  • pentru activitatile de cercetare industriala vor fi elaborate studii si analize privind solutiile noi propuse, se vor elabora documentatii si modele experimentale si se vor testa validitatea si viabilitatea solutiilor propuse;
  • pentru activitatile de dezvoltare experimentala se va elabora documentatia tehnica a produsului/produselor si sistemelor al caror model a rezultat in urma cercetarii fundamentale si/sau industriale;

Instituția coordonatoare

CO – UCV – Universitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A. I. Cuza nr. 13, Cod 200585

Componența consorțiului

P1 – INCAS – Institutul Național de Cercetări Aerospațiale Elie Carafoli București, cu sediul în B-dul Iuliu Maniu, 220 București, Cod. 061126. Responsabil de proiect ing. Andrei NEAMTU, tel: 0214340083, fax: 0214340082, email: aneamtu@aero.incas.ro

P2 – COMFRAC – S.C. COMFRAC R&D PROJECT EXPERT S.R.L., cu sediul în BUCUREșTI, str. DECEBAL, nr. 1, Cod 30961. Responsabil de proiect Prof. dr. ing. Marin BICA, tel: 0213260642, fax: 0213260642, email: comfrac@clicknet.ro

P3 – SEEK – SC SEEKTRON SRL, cu sediul în Ploiesti, Soseaua Vestului Nr. 33, Cod 30961. Responsabil de proiect CS I ing. Toader MELINTE, tel: 0244567750, fax: 0244567750, e-mail: office@seektron.ro

P4 – CCIZ – Centrul de Cercetari si Incercari in Zbor, cu sediul în Craiova, Str. G-ral Stefan Ispas nr. 1, Cod 200786. Responsabil de proiect CS III ing. Dorin STOIAN, tel: 0251435292, fax: 0251435292, email: dorinstoian@yahoo.com

P5 – ACV – SC Avioane Craiova SA, cu sediul în com Ghercesti, str. Aviatorilor Nr. 10, judetul Dolj, Cod 207280. Responsabil de proiect ing. Ioan SAVA, tel: 0251402054, fax: 0251402040, email: sava@acv.ro

Autoritatea contractantă

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Contract de finanțare nr. 82-072/2008 cu CNMP, in cadrul PNIIC2 – Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare

Durata proiectului

Durata proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului și atribuirii numărului de contract de către Centrul Național de Management Programe – 1.10.2008. Data de execuție completă a activităților proiectului, obiect al prezentul parteneriat, este 30.09.2011.

Activitațile și responsabilitațile aferente fiecărui participant

CO – UCV are atât rolul de a coordona întreaga activitate cât și de a rezolva o serie de probleme științifice specifice proiectului: elaborarea modele conceptuale si teorii de calcul privind structura aeronautica; studii, analize privind solutiile tehnice existente pe plan mondial in domeniu. Interpretarea solutiilor, analiza multicriteriala; proiect sistem de propulsie; testarea modelului experimental; diseminare informații prin publicare lucrări și participare la manifestări științifice.

P1 – INCAS are în principal rolul de a asigura planificarea, prototiparea și testarea sistemului de actionare a comenzilor; calcul aerodinamic al configuratiei ; studii preliminare de stabilitate si dinamica zborului. De asemenea participă la activitatea de diseminare de informații.

P2- COMFRAC are rolul de a elabora studiul critic privind solutia constructiva a sistemului de radiocomanda; elaborare proiect sistem radiocomanda (echipamentul de bord si echipamentul de sol); realizare sistem energetic de bord; realizare sistem teletransmisie.

P3 – SEEK are rolul de a realiza sistemului de senzori pentru masurarea concentratiei compusilor gazosi poluanti, sistemului video si sistemului de pozitionare; studiul stabilitatii si dinamicii modelului experimental complet echipat.

P4 – CCIZ asigură activitatea legată de prelucrarea datelor receptionate prin studierea situației curente, realizarea modelului și testare; studiu critic privind sistemul de prelucrare a datelor receptionate si de intocmire a hartilor de poluare; elaborare proiect sistem energetic de bord.

P5 – ACV asigură asistenta tehnica pentru realizarea structurii aeriene; studiul stabilitatii si dinamicii modelului complet echipat.

Bugetul proiectului

Sursa de finanțare: Buget de stat (prin PNIIC2) + cofinanțarea partenerilor.

Partener 2008 2009 2010 2011 Total
B C B C B C B C B C
Total proiect 122614 3000 268601 56300 1469372 194918 139250 19400 1999837 273618
CO 63013 0 89700 0 775232,6 0 123050 0 1050996,6 0
P1 9900 0 90900 30300 132539,4 49180 16200 5400 249539,4 84880
P2 25001 0 49601 12400 174849 43150 0 0 249451 55550
P3 19200 0 38400 9600 135151 33788 0 0 192751 43388
P4 5500 3000 0 4000 102200 19000 0 14000 107700 40000
P5 0 0 0 0 149400 49800 0 0 149400 49800

B – Suma solicitata de la bugetul de stat;
C – Suma atrasa prin cofinantare;
Toate sumele sunt in RON

Data: 23.09.2008

Evenimente

Conferințe, seminarii, întalniri ale partenerilor

cum va putem ajuta?

Contactati-ne folosind butonul de mai jos si transmiteti-ne intrebarile dumneavoastra folosind formularul de contact.