RID International Center
Centru International de Cercetare-Inovare-Dezvoltare

RID INTERNATIONAL CENTER este persoană juridică română, având forma de unitate de cercetare-dezvoltare de drept privat, organizată ca societate comercială cu răspundere limitată, în conformitate cu art.8, par.B, lit.a) din OG nr.57-2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr.324/2003 și care îndeplinește condițiile impuse prin definiția organizației de cercetare conform Cadrului comunitar de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare-inovare nr.C323/2006.

RID INTERNATIONAL CENTER are ca domeniu principal de activitate cercetarea – dezvoltarea în științe naturale și inginerie, cod CAEN 7219, iar ca domenii secundare de activitate cele care au legătură cu domeniul principal, cum ar fi:

Activități de inginerie, arhitectură și consultanță tehnică (clasa CAEN 71XX)

Clasa CAEN 71XX

Activități de prelucrare date, administrare pagini și portaluri web (clasa CAEN 63XX)

Clasa CAEN 63XX

Activități de servicii în tehnologia informației (clasa CAEN 62XX)

Clasa CAEN 62XX

Activități de editare (clasa CAEN 58XX)

Clasa CAEN 58XX

cum va putem ajuta?

Contactati-ne folosind butonul de mai jos si transmiteti-ne intrebarile dumneavoastra folosind formularul de contact.

RID INTERNATIONAL CENTER este atestată pentru activitatea de cercetare-dezoltare, în conformitate cu HG nr. 551/2007, prin DECIZIA ANCS nr. 9666 din 02.06.2008.

Cod unic de înregistrare: 22584431/17.10.2007

Numar de ordine în registrul comerțului: J26/299/01.03.2017

Capital social: 2.000 lei

VIZIUNE

Viziunea de dezvoltare a RID INTERNATIONAL CENTER constă în încercarea de a materializa și în plan privat expertiza și experiența unui grup de cercetători cu rezultate semnificative în activitatea desfășurată de către aceștia în diverse instituții ale sistemului național de cercetare, în scopul efectuării unor pași cât mai relevanți în domeniul inovării aplicate și al transferului de tehnologii noi către producție și piață.

STRATEGIE

Strategia de dezvoltare a RID INTERNATIONAL CENTER se bazează pe participarea în consorțiile de realizare a unor proiecte obținute prin competițiile naționale și internaționale, dar și pe prestarea de servicii științifice pentru agenți economici interesați, atrăgând resurse umane de înaltă calificare din mediile academice și asigurându-și accesul la laboratoarele de cercetare ale acestora, prin acorduri de parteneriat, concomitent cu dezvoltarea progresivă și continuă a bazei proprii de cercetare, administrative și de prestare a serviciilor din obiectul de activitate.

MISIUNE

Misiunea principală a RID INTERNATIONAL CENTER este desfășurarea de activități de cercetare-inovare-dezvoltare și transfer tehnologic, mai ales pe directiile:

  • tehnologia informatiei;
  • electronică;
  • inginerie electrică;
  • inginerie mecanică;
  • inginerie aerospațială;
  • inginerie industrială;
  • nanotehnologii;
  • energii verzi;
  • protecția mediului,

precum și desfățurarea de activități de servicii conexe în tehnologia informației, prelucrarea datelor, administrarea paginilor și portalurilor web, inginerie, arhitectură și consultanță tehnică legate de acestea și de managementul proiectelor.

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETARII

Fiind o organizație de cercetare, RID INTERNATIONAL CENTER desfașoară activitați din zona cercetării fundamentale și industriale, a inovării și dezvoltării experimentale, rezultatele cercetărilor constând în cunoștințe, studii, modele conceptuale, tehnologii, produse și sisteme dezvoltate până la nivelul de prototip omologat și pregătite pentru transfer tehnologic către un aplicant industrial.

Produsele, echipamentele și sistemele rezultate în urma activităților de cercetare/dezvoltare efectuate de RID INTERNATIONAL CENTER se încadreaza în categoria „customer design”, având, în general, un caracter de unicat și aplicabilitate în domenii cu caracter special, fiind dedicate unui anumit utilizator, proprietar al proiectului și al produsului.

Produsele, echipamentele și sistemele rezultate în urma activităților de cercetare/dezvoltare efectuate de SC COMFRAC R&D PROJECT EXPERT SRL se încadreaza în categoria „customer design”, având, în general, un caracter de unicat și aplicabilitate în domenii cu caracter special, fiind dedicate unui anumit utilizator, proprietar al proiectului și al produsului.